20. ledna 2012
Členové Zahraničního výboru Národní rady Slovenské republiky se sešli dne 19. ledna 2012 k projednání rezoluce, která odsuzuje pronásledování Bahá’í věřících íránským režimem. Předseda výboru dr. František Šebej (na obrázku uprostřed s červenou kravatou) řekl:  „Třebaže nečekám, že by íránská vláda přestala pronásledovat Bahá’í věřící, přinejmenším si vůči nim netroufne dělat věci, které by dělala, kdyby měla pocit, že se nikdo na světě  nestará a že se nikdo na světě nedívá.“ Bratislava, Slovensko — „Zacházení s Bahá’í věřícími v Íránu se vystupňovalo na institucionalizovanou a bezohlednou politiku pronásledování,“ stojí v prohlášení, které vydal Zahraniční výbor slovenského parlamentu. 
Prohlášení líčí jako „hrozivé“ to, že „íránská vláda podněcuje nenávist na základě  náboženství a přesvědčení“.  Rovněž se v něm „konstatuje, že snahy o pronásledování Bahá’í věřících ze strany íránského režimu jsou skutečně odstrašující,“ a požaduje, aby íránská vláda zastavila „své rostoucí úsilí o zničení íránského Bahá’í společenství.“
Bahá’í věřícím „by se měla zaručit úplná a stejná lidská práva a měli by mít umožněno přispívat k veřejnému životu a rozvoji Íránu společně s ostatními spoluobčany,“ napsal Zahraniční výbor.
„Skutečnost, že se tento výbor zabývá situací Bahá’í věřících v Íránu, je důležitá ze dvou důvodů,“ řekl jeho předseda František Šebej.
„Jedním z nich je, že „je důležité, aby se parlamenty světa zaobíraly situací lidských práv utlačovaných minorit jinde ve světě, už jen proto, že my jsme šťastnější, že žijeme ve svobodném světě a máme tento druh povinnosti myslet i na jiné“. Druhým důvodem je i to, že „této komunitě pomůžeme“.
Prohlášení „zaznamenalo rapidní nárůst vládou podporovaného systematického programu ke zničení Bahá’í společenství v Íránu,“ a taktéž považuje „ničení Bahá’í posvátných míst, ba dokonce i hřbitovů,“ za „surový útok na náboženské kulturní dědictví, které má významnou hodnotu pro lidstvo“. Vyzývá k okamžitému propuštění sedmi představitelů Bahá’í společenství v Íránu a Bahá’í pedagogických pracovníků, kteří jsou vězněni z důvodu svého propojení s Bahá’í institutem vyššího vzdělávání.
V prohlášení se dále uvádí: „Jde o odpírání práva na život, svobodu a bezpečnost osoby, násilné útoky, svévolná zatčení a věznění, odpírání práva na vzdělání, konfiskaci a ničení osobního majetku a majetku společenství a odpírání práva na zaměstnání, důchody a jiné dávky.“
Výbor, který schválil toto prohlášení na svém včerejším zasedání, jež se konalo v budově Národní rady Slovenské republiky, se též rozhodl zaslat tento dokument některým vysoko postaveným hodnostářům v Íránu včetně prezidenta Ahmadínedžáha.
Dr. Šebej pravil, že „nečeká, že by íránská vláda přestala pronásledovat Bahá’í věřící,“ ale přinejmenším „si vůči nim netroufne dělat věci, které by dělala, kdyby měla pocit, že se nikdo na světě  nestará a že se nikdo na světě nedívá.“ 
Tuto zprávu lze najít v angličtině na: http://news.bahai.org/story/882
V této zprávě byly použity do češtiny přeložené citace z „Vyhlásenia Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky k situácii Bahájov v Iráne“ ze dne 19. ledna 2012.

 Členové Zahraničního výboru slovenského parlamentu studovali situaci Bahá’í věřících v Íránu na slyšení, které se konalo dne 7. prosince 2011. Na obrázku uprostřed je zobrazena zástupkyně slovenského Bahá’í společenství paní Andrea Poloková při svém proslovu ke členům výboru.  Popisky k obrázkům:

Členové Zahraničního výboru Národní rady Slovenské republiky se sešli dne 19. ledna 2012 k projednání rezoluce, která odsuzuje pronásledování Bahá’í věřících íránským režimem. Předseda výboru dr. František Šebej (na obrázku uprostřed s červenou kravatou) řekl:  „Třebaže nečekám, že by íránská vláda přestala pronásledovat Bahá’í věřící, přinejmenším si vůči nim netroufne dělat věci, které by dělala, kdyby měla pocit, že se nikdo na světě  nestará a že se nikdo na světě nedívá.“ 

Členové Zahraničního výboru slovenského parlamentu studovali situaci Bahá’í věřících v Íránu na slyšení, které se konalo dne 7. prosince 2011. Na obrázku uprostřed je zobrazena zástupkyně slovenského Bahá’í společenství paní Andrea Poloková při svém proslovu ke členům výboru.  

 www.praha.bahai.cz

 

Další informace