Čemu Bahá’í věří?

Bahá'u'lláh a Jeho Smlouva


‘Abdu'l-Bahá, reprezentoval Bahá'í víru po odchodu Bahá'u'lláha.

‘Abdu’l-Bahá – Dokonalý příklad

Vyzdvihujíce jednotu jako základní princip Svého učení, zřídil Bahá'u'lláh tuto nezbytnou ochranu, aby zajistil, že Jeho náboženství nikdy nebude mít stejný osud jako ostatní, která se rozdělila do sekt po smrti svých zakladatelů. Ve Svých spisech všem nařídil, aby se obrátili k Jeho nejstaršímu synovi, ’Abdu'l-Baháovi nejen jako k jedinému vykladači Bahá'í spisů, ale také jako k dokonalému příkladu ducha a učení Víry.

Po Bahá'u'lláhově odchodu z tohoto světa se staly ’Abdu'l-Baháhovy mimořádné charakterové vlastnosti, Jeho znalosti a Jeho služba lidstvu živým příkladem Bahá'u'lláhova učení v praxi a přinesly velkou prestiž rychle se rozšiřujícímu světovému společenství.

Český dokumentární film uvedený ke 100 výročí Odchodu milovaného Mistra, syna Zakladatele Bahá’í víry.

ʻAbdu’l-Bahá a České země - Tento dokument, vyrobený v České republice, zkoumá dopad Bahá’í učení a návštěv Mistra v Evropě na společnost v Českých zemích a na Slovensku v prvních desetiletích 20. století. S využitím archivních materiálů dokládá, že povědomí o nové víře pocházející z Persie existovalo v Čechách již od roku 1845. Sociální nauky víry, jak je hlásal ‘Abdu’l-Bahá při svých návštěvách evropských měst, mělo hluboký vliv na komunitu českých a slovenských intelektuálů, mírových a lidskoprávních aktivistů, kteří později přispěli k položení základů Bahá´í společenství v Československu ve 20. letech 20. století.‘Abdu’l-Bahá (1844-1921)

‘Abdu’l-Bahá věnoval svou službu šíření Víry Svého Otce a prosazování ideálů míru a jednoty lidstva. Podněcoval k zakládání místních Bahá’í institucí a stál v čele vzdělávacích, sociálních a ekonomických aktivit. Po svém propuštění z původně doživotního vězení se "Abdu'l-Bahá vydal na řadu cest, které ho přivedly do Egypta, Evropy a Severní Ameriky. Během svého života představoval s brilantní jednoduchostí lidem jak vysokého tak i nízkého postavení Bahá'u'lláhův lék na duchovní a sociální obnovu společnosti.

Během svého života představoval Bahá'u'lláhův lék na duchovní a sociální obnovu společnosti s brilantní jednoduchostí bez rozdílu lidem vysokého i nízkého postavení.

Kdokoliv se s ním setkal, viděl v něm člověka, který je nesmírně dobře informován, jehož řeč byla podmanivá, kdo přitahoval mysl a duši, kdo je oddaný víře v jednotu lidstva ...

- noviny Al-Mu'ayyad, Egypt, 16. října 1910

Další informace