Dětská škola - učíme se duchovní vlastnosti a ctnosti.
Děti posluchaly příběh, jehož ústřední myšlenkou byl citát z Bahá‘í písem:
 "Kdyby byl člověk obdařen všemi dobrými vlastnostmi a byl k tomu sobecký všechny ctnosti by vybledly, nebo se vytratily a nakonec by se stal horším člověkem"

a poté si příběh nakreslily do svých sešitů.

Další informace