Čemu Bahá’í věří?

„Kdybyste dosáhli byť jen kapky křišťálově čistých vod božského poznání, uvědomili byste si, že pravý život není životem těla, ale životem ducha ...“ - Bahá'u'lláh

Duchovní život

Smyslem našeho života je podle Bahá’u’lláhova Zjevení poznat Boha a dosáhnout Jeho přítomnosti.
Naší pravou podstatou je naše duše. Její svobodná vůle a schopnost porozumění nám umožňují, abychom postupně zdokonalovali sami sebe i okolní společnost. Kráčet po stezce služby dává našim životům smysl a připravuje nás na okamžik, kdy se duše oddělí od těla a bude dál pokračovat po své věčné cestě směřující ke svému Stvořiteli.

Následující část se věnuje čtyřem tématům, po rozkliknutí nadpisu se otevře několik stran obsahujících články a úryvky z Bahá’í spisů a jiných zdrojů, které se danému tématu věnují podrobněji.

Lidská duše  »

Každá lidská bytost má duši, která je věčná. Čas, který duše stráví na tomto světě je omezený, potom duše pokračuje dál na své věčné cestě a přibližuje se Bohu, po cestě získává vznešené vlastnosti, které bude potřebovat v příštím životě.

Zbožnost  »

Zbožné skutky jako modlitba, meditace, půst, pouť na svatá místa a služba druhým neodmyslitelně patří do života věřících. Skrze ně mohou jednotlivci a společenství neustále posilovat jedinečné pouto, které existuje mezi Bohem a lidmi.

Život plný štědrosti  »

Svíce existuje proto, aby dávala světlo. Lidská duše byla stvořena k tomu, aby byla štědrá a s pokorou a odpoutáním věnovala svůj čas, energii, vědomosti a finanční prostředky a zasvětila svůj život službě.

Charakter a chování »

Rozvíjení našich duchovních vlastností na tomto světě nelze oddělit od neustálého zdokonalování našeho chování, ve kterém se skrze naše činy stále více zrcadlí vznešenost a mravní bezúhonnost, kterými byla obdařena každá lidská bytost.
Duchovní vlastnosti nezískáme tím, že se zaměříme sami na sebe, ale osvojíme si je během služby druhým lidem.

Další informace