Knihovna Václava Havla - panelová diskuse o historii Bahá’í víry v českých zemích - v období let 1851 až 1989

 

VIDEO: Počátky Bahá’í Víry - část 1 
Zobrazuje část rané historie Bahá'í Víry.

 

VIDEO: Počátky Bahá’í Víry - část 2 
Zobrazuje část rané historie Bahá'í Víry

 

 

 

Modlitbička
Ó, Bože, veď mě a ochraňuj mě,
rozsviť mě jako lampičku
a učiň ze mně zářící hvězdičku.
Ty jsi Mocný a Silný.

 

 

Modlitba Dastam Begir 'Abdu'l-Bahá
orchestr Voices of Bahá

Bahá’í světový kongres v New Yorku


www.praha.bahai.cz

Další informace