Čemu Bahá’í věří?

Bahá'u'lláh a Jeho Smlouva


Mapa ilustrující celosvětový růst Bahá'í víry, jak ji nakreslil Shoghi Effendi v roce 1952.

Shoghi Effendi - Strážce Bahá'í víry

Aby zajistil, že Jeho Zjevení dosáhne svého cíle - vytvoření jednotné světové civilizace - a aby ochránil jednotu Bahá’í společenství, jmenoval Bahá'u'lláh svého nejstaršího syna ‘Abdu'l-Baháa Středem Své Smlouvy a ustanovil Světový dům spravedlnosti. ‘Abdu'l-Bahá poté stanovil principy fungování Světového domu spravedlnosti a prohlásil, že po Jeho odchodu z tohoto světa se Bahá'í musí obrátit na Jeho nejstaršího vnuka Shoghiho Effendiho, jehož jmenoval Strážcem Bahá’í Víry.

Světový dům spravedlnosti i Strážce byli pověřeni uplatňováním principů, vyhlašováním zákonů, ochranou institucí a přizpůsobováním Bahá'í víry požadavkům neustále se rozvíjející společnosti.
Po dobu 36 let, s neobyčejnou předvídavostí, moudrostí a oddaností se Shoghi Effendi systematicky staral o prohlubování chápání učení a o rozvoj a posilování jednoty Bahá’í společenství, které se stále rozšiřovalo a odráželo rozmanitost celé lidské rasy.


Shoghi Effendi

Jedinečný systém správy záležitostí společenství, který navrhl Bahá'u'lláh, se pod vedením Shoghi Effendiho rychle rozšířil po celém světě. Přeložil mj. Bahá´í Svaté texty do angličtiny, vytvořil duchovní a správní centrum Víry ve Svaté zemi a v tisících dopisech, které napsal, poskytl hluboký vhled do duchovní dimenze civilizace a dynamiky společenských změn, odhalujíce velkolepou vizi budoucnosti ke které lidstvo spěje.

Všichni jsou ohromeni obrovským rozsahem jeho úspěchů a povahy jeho vedení, vedení, kterým vyvolal v hrstce obyčejných lidí sílu a schopnosti o nichž nevěděli, že je mají ...
- David Hofman, spisovatel a mediální podnikatel

 

Další informace