18. června 2023 uplynulo 40 let od chvíle, kdy Íránská islámská republika za jedinou noc oběsila 10 Bahá’í žen na náměstí ve městě Šírázu. Co bylo jejich zločinem? Bylo to odmítnutí zřeknout se své víry, která prosazuje zásadu rovnosti pohlaví. Tento princip nejenže stále není v současném Íránu dodržován, ale je dokonce i kriminalizován. A podobně se v dnešním Íránu přistupuje i k dodržování dalších zásad, jako je například jednota, spravedlnost a pravdivost.

Ženy byly oběšeny jedna za druhou, přičemž každá z nich byla přinucena sledovat smrt té, kterou popravovali před ní, což byl strašlivý pokus přimět je ke zřeknutí se své víry. Jedné z nich bylo pouhých 17 let, většině bylo kolem 20 let. Prostí lidé z celého světa i lidskoprávní organizace byli šokováni a pobouřeni tímto barbarským činem íránských úřadů.

Mezinárodní Bahá’í společenství spustilo globální kampaň, nazvanou #OurStoryIsOne (Náš příběh je jen jeden), k uctění popravených žen a připomenutí si dlouhého zápasu za rovnost pohlaví, který v Íránu ženy všech vyznání i původu svádějí už celá desetiletí a který trvá dodnes.

Další informace