V roce 1932 se na jeho vlnách mluvilo i o některých principech Bahá’í učení

V roce 1932 se na jeho vlnách mluvilo i o některých principech Bahá’í učení, jako například dnes velmi aktuální otázce genderové rovnosti.
Zazněla i tato slova: „...jak to vyslovil Sir 'Abdu'l-Bahá* Abbas, že muž a žena jsou jako dvě křídla ptáka lidství a tento pták nemůže dosáhnouti dokonalého letu, dokud obě jeho křídla nejsou stejně silná a vyvážená.“

Další informace