V úvodním procesí do Westminsterského opatství budou kráčet zástupci judaismu, sunnitské i šíitské větve islámu, sikhismu, budhismu, hinduismu, dinismu, víry bahá’í a zoroastriánství. To má vyjadřovat multináboženský charakter britské společnosti a důležitost začlenění jiných vyznání při zachování integrity rozdílných tradic.

Dr. Wendy Momen (ve fialovém klobouku), členka Národní duchovní rady reprezentovala Bahá'í víru na korunovaci krále Karla III.

Dr. Wendy Momen (ve fialovém klobouku), členka Národní duchovní rady reprezentovala Bahá'í víru na korunovaci krále Karla III.

 

https://www.bbc.com/news/uk-65503950

https://www.churchofengland.org/sites/default/files/2023-04/23-24132%20Coronation%20Liturgy%20Commentary.pdf

https://medium.seznam.cz/clanek/lubomir-stejskal-take-se-tesite-na-korunovaci-7958

 

Další informace