BAHÁ’Í SVĚTOVÉ CENTRUM – Po několika dnech duchovní přípravy a po návštěvě Bahá’í svatých míst se asi 1250 delegátů zastupujících 176 zemí celého světa sešlo na významném shromáždění, aby v duchu zbožné úcty odevzdali své hlasy ve volbách Světového domu spravedlnosti.

Odevzdávání hlasovacích lístků bylo vyvrcholením celosvětového volebního procesu, kterého se může zúčastnit každý dospělý Bahá’í věřící. Bahá’í volby se vyznačují absencí nominací a volebních kampaní. Delegáti Mezinárodního konventu, který tvoří členové všech národních Bahá’í rad, volí v tajném hlasování devět jednotlivců, o nichž se domnívají, že se nejlépe hodí pro členství ve Světovém domu spravedlnosti.

Dům spravedlnosti chrání jednotu celosvětového Bahá’í společenství a vede ho k tomu, aby si rozvíjelo svou schopnost podílet se na budování prosperující globální civilizace a uvádělo v život Bahá’u’lláhovu vizi světového míru.

Svátek Riḍván (čti „Rezván“) oslavilo v druhé části dne více než 2 000 lidí – delegátů, poradců a dalších účastníků. Tito lidé jsou určitým reprezentativním vzorkem celého lidského rodu.

Tímto svátkem se připomíná výročí Bahá'u'lláhova prohlášení za Božího posla pro tento věk, k němuž došlo před 160 lety. Bahá'u'lláh tehdy zjevil základní duchovní principy, které tvoří jádro Jeho učení, čímž byl ohlášen příchod nové etapy ve vývoji lidstva.

#bahai #volby #haifa #izrael
www.praha.bahai.cz

Další informace