Zástupci pražského Bahá’í společenství se zúčastnili debaty na téma "Rizika a příležitosti komunikace duchovních hodnot v kyberprostoru" v Centru péče o duši v Kampusu Hybernská. Úvodní slovo přednesla Prof. Ivana Noble, následovala diskuze s hosty mezináboženského panelu moderovaného Dr. Řehákem, zvláštním zmocněncem pro mezináboženský dialog a svobodu vyznání MZV ČR.
Akce měla dvě části, kde první byla vysílaná přes internet a druhá byla bez kamer.

Debata se plně rozběhla až v druhé části, kdy jsme se od virtuálního světa odstřihli, zcela si užívali přítomnosti jeden druhého a v uvolněné atmosféře, posilněni pohoštěním, diskutovali o tématu. Holt osobní setkání nic nepředčí.

#Bahai #Diskuze
www.praha.bahai.cz

Další informace