Skladatel Lasse Thoresen uvedl českou premiéru své skladby „Světlo, které se rozlilo z nebe štědrosti“ (The Light that is Shed from the Heaven of Bounty) v sále Novoměstské radnice v Praze a pohovořil též o technice, kterou používá při skládání. Inspirací pro napsání tohoto díla pro něj byla Písma zakladatele Bahá’í víry Bahá’u’lláha.Další informace