Nechť to nevnese do vašich srdcí zmatek, ó lidé, až vám bude sláva Mé Přítomnosti odňata a oceán Mé promluvy se utiší. V Mé přítomnosti mezi vámi je moudrost a v Mé nepřítomnosti také, nevyzpytatelná pro každého, kromě Boha, Nesrovnatelného, Vševědoucího. - (Bahá'u'lláhovy Vybrané Spisy)

Místnost, ve které Bahá’u’lláhova duše opustila ve 3 hodiny ráno tento pozemský svět. - bahá’í

Neděle 29. května - Svatý den Odchodu Bahá’u’lláha
Ve 3 hodiny ráno v čase Bahá’u’lláhova Odchodu si Bahá’í přátelé po celém světě připomínají tuto událost čtením Desky navštívení.

Další informace