Nápad vytvořit projekt Zahrady srdce vznikl roku 2001 při příležitosti otevření poslední terasy na svatých místech Bahá´í náboženství, které se nachází na hoře Karmel v izraelské Haifě. Téměř 15 let uplynulo od této události do doby, kdy vychází nahrávka tohoto projektu – symbolicky opět k významnému výročí oslav 200 let narození Bahá´u´lláha, Zakladatel Bahá´í náboženství. Příběh Zahrad srdce odráží mnohé události a změny, ke kterým za tuto dobu došlo v našich životech. Jeho nosným tématem je subjektivní hledání spirituality v lidském životě.
The idea of the project Gardens of the Heart emerged in 2001 on the occasion of the opening of the last terraces in the gardens surrounding the Holy places of the Bahá´í Faith on mount Carmel in Haifa, Israel. Since then almost 15 years had passed to the moment of the publishing of the project´s recording which symbolically falls to another important occasion: the 200th anniversary of the birth of Bahá´u´lláh, the Founder of the Faith. The story of the Gardens of the Heart reflects the many events and transformations that have occured in our lives over that time. Its main theme is the individual search for spirituality in human life.

 

Další informace