Film můžete zhlédnout v tomto odkazu: https://youtu.be/Wfedh8SpKwc

Vážení přátelé,

tento rok si celosvětové Bahá´í společenství připomnělo uplynutí sta let od chvíle, kdy tento svět opustila jedna z ústředních postav Bahá’í víry, ‘Abdu’l-Bahá, syn  Bahá’u’lláha, zakladatele Bahá’í učení. Po většinu svého života byl vězněm a vyhnancem, nakonec se však dočkal kýžené svobody a na svých cestách mohl seznámit svět s myšlenkami Bahá’í víry.

V Bahá’í společenství Prahy vznikl k připomínce tohoto výročí dokumentární film, který přibližuje nejen prvotní zmínky o novém náboženském učení v prostředí českých zemí, ale zejména osoby a události z tohoto prostředí, které se přímo vázaly k návštěvám ‘Abdu’l-Baháa v Evropě, a které pak měly přímý vliv na formování českého společenství stoupenců Bahá’í učení ve 20. letech minulého století.

Film můžete zhlédnout v tomto odkazu: https://youtu.be/Wfedh8SpKwc

Věříme, že Vás film zaujme a poskytne nový vhled do historie počátků Bahá’í víry v naší zemi.

S pozdravem,

Bahá’í společenství Prahy

Další informace