Drazí přátelé,

zveme vás srdečně všechny do Bahá’í centra v Praze na hlavní závěrečné
Slavnostní vzpomínkové setkání k 100. výročí Odchodu ‘Abdu’l-Baháa.

Setkání začíná v pátek 26.11. od 20 h
Bahá’í centrum, Lucemburská 33, Praha 3
(program končí v hodinu po půlnoci v sobotu 27.11)
Prosíme potvrďte svoji účast na praha @ bahai.cz

 

Další informace