Drazí přátelé,

srdečně vás všechny zveme osobně do Bahá’í centra v Praze na premiéru nového českého
dokumentárního filmu ʻAbdu’l-Bahá a České země (23min) připraveného speciálně k 100. výročí jeho Odchodu, po kterém bude následovat prezentace na stejnojmenné téma.

Můžete se těšit na dosud nezveřejněné souvislosti, které se týkají Českých zemí, Slovenska a našeho milovaného Mistra, které jsme si pro vás v ucelené formě připravili.

(Sobota 20.11. od 17 h, Bahá’í centrum, Lucemburská 33, Praha 3)

Těšíme se s vámi všemi na viděnou.
Bahá’í společenství Prahy

 

Dear friends,

We would like to invite you all to the Bahá'í Center in Prague for the premiere of the new Czech documentary
ʻAbdu’l-Bahá and the Czech Lands (23min)

You can look forward to previously unpublished connections relating the Czech lands, Slovakia and our beloved Master, which we have prepared for you in a comprehensive form.

(Saturday, November 20 from 5 pm, Bahá'í Center, Lucemburská 33, Prague 3)

We look forward to seeing you all.
Bahá’í community of Prague

Další informace