Vyšlo nové číslo kalendáře Bahá’í v Praze. V novém čísle naleznete:

Příběhy a inspirace:
Střípky ze života ‘Abdu’l-Baháa
O lidském egu
Příběh o Salmánovi
Kniha Jistoy, Kitáb-i-Íqán
Příběh o kováři a učenci

www.praha.bahai.cz

Další informace