V polovině 19. století zachvátilo Západ i Východ zvláštní očekávání a napjaté vzrušení. Přislíbený všech náboženství měl už co nevidět přijít a naplnit proroctví Svatých Knih minulosti. Celá Evropa a Amerika, ba dokonce i některé části Afriky a Asie očekávaly kýžený návrat.

Tato Osoba by měla přinést lidstvu nové duchovní období. Období, kdy zmizí válka a bezpráví a zavládne mír a spravedlnost mezi všemi národy světa. Osoba, která přinese tento ideální věk, je přislíbena ve Svatých Knihách křesťanství, židovství, buddhismu, islámu i ostatních světových náboženství. V Persii dosáhlo toto očekávání vrcholu.

Úsvit světla - celovečerní film o Bábovi


23. května 1844 prohlásil mladý obchodník jménem Báb, že je oním dlouho očekávaným Učitelem či Prorokem, který přináší lidstvu nové Boží poselství pro jeho duchovní a společenskou obnovu. Tato duchovní obnova a sociální rozvoj spočívá dle Bába v „lásce a soucitu“ a nikoli v „násilí a nátlaku“. Báb volal po upuštění od pověr a předsudků, které zvláště v Jeho zemi sužovaly lid. Základem Bábova Učení bylo tvrzení, že On Sám přišel jen pro to, aby celé lidstvo pouze připravil na příchod dalšího Učitele, který má přinést Boží poselství mnohem závažnější a rozsáhlejší, než je Bábovo. Tento Učitel má přijít v brzké budoucnosti, vlastně už za několik málo let. Má přinést poselství, které sjednotí znesvářené národy, přinese jim mír a definitivně naplní proroctví o novém spravedlivém věku, očekávaném všemi světovými náboženstvími, mysliteli a všemi lidmi dobré vůle. Tímto přislíbeným, který měl přijít, byl Bahá’u’lláh.

23. květen 1844 představuje datum, od něhož se počítá Bahá´í letopočet. Od tohoto dne můžeme sledovat dějiny nejmladšího světového náboženství – Bahá´í víry. Tímto dnem začíná nejtragičtější, nejhrdinštější a nejrušnější etapa v dějinách Bahá´í víry, která trvala následujících devět let po tomto datu. Těchto devět let lze zároveň nazvat obdobím, které bylo naplněno jedněmi z nejtragičtějších událostí a nejhrdinštějších skutků v celých náboženských dějinách lidstva.

Další informace