Čemu Bahá’í věří?

Bahá'u'lláh a Jeho Smlouva


Sídlo Světového domu spravedlnosti se nachází na vrcholu oblouku na hoře Karmel.


Světový dům spravedlnosti

Světový dům spravedlnosti je nejvyšší správní orgán Bahá’í víry. Bahá'u'lláh ustanovil vytvoření této instituce ve Své knize zákonů - Kitab-i-Aqdas.
Světový dům spravedlnosti je devítičlenný orgán, který je volen každých pět let všemi členy Bahá´í národních rad. Bahá'u'lláh udělil Světovému domu spravedlnosti božskou autoritu, aby pozitivně ovlivňoval blaho lidstva, podporoval vzdělání, mír a celosvětovou prosperitu, chránil lidskou čest a postavení náboženství. Je pověřen uplatňováním Bahá'í učení dle požadavků neustále se rozvíjející společnosti a je tak oprávněn přijímat zákony o záležitostech, které nejsou explicitně obsaženy ve Svatých textech Víry.


Od svých prvních voleb v roce 1963 vedl Světový dům spravedlnosti světové Bahá'í společenství k rozvíjení schopností podílet se na budování prosperující globální civilizace. Instrukce poskytované Světovým domem spravedlnosti zajišťují jednotu plánů a činů v Bahá’í společenství a vedou tak k uskutečňování Bahá'u'lláhovy vize světového míru v praxi.

"Vzhledem k tomu, že každý den se vyskytne nový problém a každému problému náleží odpovídající řešení, měly by být tyto záležitosti předány členům Domu Spravedlnosti, aby mohli jednat podle potřeb a požadavků věků."
- Bahá'u'lláh

Další informace