2. března – devatenáctidenní půst, začátek. končí 20. března. Během tohoto období vyznavači víry Bahá'í od rozbřesku do západu slunce nejedí ani nepijí.

21. března – Nou-Rúz, začátek Nového roku

21. dubna – Rezván - začátek 12 denního festivalu - který oslavujeme na v době, kdy se Bahá'u'lláh
prohlásil Božím projevem, kterého předpověděl Báb.

29. dubna – Rezván - devátý den, označuje příchod Bahá'u'lláhovy rodiny do zahrady Rezván.

2. května – Rezván - dvanáctý den, označuje odchod Bahá'u'lláha ze zahrady Rezván.

23. května – Bábovo vyhlášení, Báb byl předchůdce Bahá'u'lláha, zakladatele víry Bahá'í. Jeho úkolem bylo
připravit svět na příchod Bahá'u'lláha, který vyhlásil v podvečer 22. května 1844

29. května – nanebevstoupení Bahá'u'lláha, výročí jeho odchodu v roce 1892 u Akky v Izraeli.

9. července – mučednictví Bába, výročí jeho popravy v roce 1850 v Tabrízu v Íránu.

20. října – narození Bába, oslava narození předchůdce zakladatele víry Bahá'í.

12. listopadu – narození Bahá'u'lláha, oslava narození zakladatele víry Bahá'í v roce 1817.

26. listopadu – Den Smlouvy, menší svátek na počest Bahá'u'lláhovy Smlouvy.

28. listopadu – nanebevstoupení 'Abdu'l-Baháa, tento menší svátek označuje úmrtí Bahá'u'lláhova syna.

www.praha.bahai.cz

Další informace