V tomto čísle najdete:
Stalo se před 100 lety - po stopách ‘Abdu’l-Bahá, syna Bahá’u’lláha
25. března 1912 ‘Abdu’l-Bahá odplouvá lodí do Ameriky

www.praha.bahai.cz

Další informace