Počátky Bahá'í víry jsou spojeny s rokem 1844, kdy mladý kupec z perského města Šírázu začal lidstvo připravovat na příchod Božího Projevu, kterého očekávala všechna světová náboženství a Jehož zjevení bylo přislíbeno ve všech  Písmech minulosti. Tento mladý Peršan se symbolicky nazval titulem Báb, značícím bránu, kterou pomyslně vstoupí Ten, jehož příchod ohlašoval. Za Svoje učení byl Báb nejprve vězněn a pak brutálně popraven perskými úřady v roce 1850 v městě Tabrízu.

Tímto Přislíbeným byl Bahá'u'lláh, zakladatel Bahá'í víry, který v roce 1863 v iráckém Bagdádu, kde pobýval ve vyhnanství, veřejně oznámil, že Jeho příchod představuje naplnění proroctví všech předchozích náboženství a že Jeho poslání jako celosvětového Božího Projevu spočívá především v tom, že lidstvo přivede na další úroveň jeho postupného vývoje, kterým bude jednota všech ras, národů a etnik na zemi.

 


 
Bahá’u’lláh
Bahá'u'lláh, který byl za Své učení pronásledován po celou dobu Svého téměř čtyřicetiletého působení, odešel z tohoto světa v roce 1892. Jeho Svatyně v izraelské usedlosti Bahdží je cílem pouti všech Bahá'í světa a místem, kam se obracejí při vykonávání svých denních modliteb.

 
OBR. BAHÁU'LLÁHOVY SVATYNĚ

Po Jeho odchodu Bahá'u'lláhův nejstarší syn, 'Abdu'l-Bahá (1844 - 1921), jmenovaný Svým otcem hlavou Bahá'í společenství, rozšířil Bahá'í učení a myšlenky do Západního světa během Svých cest po Evropě a Severní Americe. 'Abdu'l-Bahá mimo jiné proslul Svou nezištnou dobročinností, kterou prokazoval všem strádajícím a potřebným po celý svůj život a představuje pro všechny věřící vzor Bahá'í ctností . OBR. 'ABDU'L-BAHÁ

V 'Abdu'l-Baháově díle pokračoval Shoghi Effendi, Jeho vnuk a pravnuk Bahá'u'lláha, který se zejména zasloužil o vybudování jedinečného systému Bahá'í správy, která spočívá v demokraticky volených a pravidelně obnovovaných institucí, které z náboženského života minulosti odstranily dvě největší překážky bránící zdravému duchovnímu vývoji jedince i společenství, tj. svévolnou interpretaci Písma a vůdčí roli jakéhokoli jednotlivce (např. profesionálních kněží, kazatelů, náboženských vykladačů práva apod.)

 
OBR. SVĚTOVÝ DŮM SPRAVEDLNOSTI

V současné době je Bahá’í víra rozšířena do 232 zemí světa  a společenství existují ve více než 13 000 lokalitách. Mezi více než 6 miliónů Bahá´í věřících je zastoupeno téměř 2 100 různých národů a etnických skupin.

www.praha.bahai.cz

Další informace