V roce 1890 se slavný cambridgeský orientalista
Edward G. Browne sešel s Bahá’u’lláhem. Byl jediným člověkem ze Západu, který se s Bahá’u’lláhem setkal a zanechal o tomto svém zážitku písemnou zprávu. Browne navštívil Bahá’u’lláha v Jeho domě v ‘Akká
a svoje setkání popsal takto:  

„Tvář toho, na něhož jsem pohlížel, nemohu nikdy zapomenout, ač nejsem
schopen ji popsat. Ty pronikavé oči jako by četly každému až z nejhlubší duše,
v hustém obočí spočívala síla a moc; zatímco hluboké vrásky na čele a na tváři
naznačovaly pokročilý věk, čemuž odporovaly jantarově černé vlasy a vous
nepostřehnutelně a bujně splývající téměř až k pasu. Nebylo zapotřebí se tázat, v čí přítomnosti stojím. Poklonil jsem se tomu, jenž je předmětem oddanosti a lásky, jakou králové mohou závidět a po níž císařové marně vzdychají! Mírný důstojný hlas mne vyzval, abych se posadil, a pak pokračoval: ,Chvála buď Bohu, že jsi přišel!... Přišel jsi navštívit vězně a vyhnance... Přejeme si jen dobro světa a štěstí národů, avšak oni Nás považují za rozněcovače sváru a rozkolu, hodného zajetí a vyhnanství... Tyto rozbroje, krveprolití a nesvornost musí přestat a všichni lidé budou jako jeden rod a jedna rodina…. Ať se člověk nepyšní tím, že miluje svou vlast; ať se raději pyšní tím, že miluje lidstvo.“

www.praha.bahai.cz

Další informace