"Stýkejte se v duchu přátelství a družnosti s následovníky všech náboženství." Prohlásil Bahá’u’lláh před 150 lety. Tato povzbuzující slova je potřeba naplnit a ne jinak tomu bylo na zajímavém setkání v Praze, které přivedlo ke společné diskusi vyznavače různých duchovních a náboženských směrů. Akce se konala v rámci "Světového týdne mezináboženské harmonie" vyhlášeného Organizací spojených národů.
Zástupce Bahá‘í společentví představil na tomto fóru základní principy Bahá’í učení s důrazem na to co nás spojuje s ostatními následovníky rozličných duchovních směrů.

www.praha.bahai.cz

Další informace