Čemu Bahá’í věří?

Bahá'u'lláh a Jeho Smlouva


Bábova Svatyně na hoře Karmel v Haifě  - pro Bahá'í jedno z nejsvětějších míst na světě

Báb – Zvěstovatel Bahá’í Víry 

V polovině 19. století – jednoho z nejbouřlivějších období světové historie - oznámil jeden mladý perský obchodník, že je nositelem poselství předurčeného k transformaci života lidstva. V době, kdy se jeho země Írán nacházela v hlubokém morálním úpadku, vzbudilo Jeho poselství vzrušení a naděje mezi všemi složkami společnosti a rychle přilákalo tisíce následovníků. Přijal jméno "Báb", což znamená v arabštině "brána".

Prosazoval duchovní a morální obrodu společnosti a rovněž poukazoval na nutnost zlepšení postavení žen a chudiny. Tyto myšlenky však byly pokládány ve společnosti, kterou stále zcela ovládaly středověké tradice, za radikální.
Současně založil nové nezávislé náboženství, které inspirovalo jeho následovníky, aby změnili svůj život a vykonali velké hrdinské skutky.

Báb prohlásil, že lidstvo stojí na prahu nové éry. Jeho hlavním posláním, které mělo trvat pouhých šest let, však bylo připravit cestu pro příchod Božího Projevu - který by nastolil věk míru a spravedlnosti přislíbený ve všech světových náboženstvích: Bahá'u'lláha.


"Jeho život je jedním z nejúžasnějších příkladů odvahy, jež mohlo lidstvo spatřit..."
- Pocta Bábovi od francouzského spisovatele A.L.M. Nicola 

Další informace