Je pozoruhodné, že vůbec první zmínkou o Bahá’í (nebo lépe řečeno Bábí) Víře byla zpráva z roku 1845 v německy psaných a v čechách distribuovaných novinách Der Samler, které jsou součástí sbírek Národního muzea v Praze. 
Z pera předního obrozence Karla Havlíčka Borovského pochází článek o nové víře, která se objevila v Persii, zmiňující pronásledování jejího vůdce, publikovaná v roce 1849 v Národních Nowinách. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí o životě Miloše Wurma, který se o zpřístupnění podrobnějších informací, navíc už v českém jazyce, jako první významně zasloužil v prvních letech 20. století, o životě českého Bahá’í společenství v meziválečném období i návštěvách nepřekonatelné Marthy Root. Mohli jsme si prohlédnout i záznamy o její audienci u prezidenta T. G. Masaryka z archivu Ministerstva zahraničních věcí a výtisky informačních brožur o Bahá’í Víře vydané s její pomocí.

Je poněkud paradoxní, že Bahá’í přátelé v Praze se mohli nerušeně scházet a pořádat
přednášky až do roku 1957 a tvrdá pěst totalitní moci na něj dopadla až poté, co jeho členové chtěli náboženskou společnost oficiálně a poctivě zaregistrovat.
Následkem zásahu StB byl zabaven celý dosavadní archív společenství, z kterého se do současnosti zachovaly pouhé zlomky a obvinění většiny členů z protistátní činnosti. Absurditu vykonstruovaného obvinění jsme měli možnost posoudit přímo z kopie archivního dokumentu. Jak známo, poté se nad českým Bahá’í Historie Bahá’í Víry v České republice společenstvím až do devadesátých let zavřela voda. Z tohoto období vystupují jména dvou věřících, kteří zásah státní moci zaplatili několikaletým nuceným pobytem v psychiatrické léčebně a vězením -- Juliany Bendové a Vuka Echtnera.
 

více o historii Bahá’í víry v českých zemích ve videu - období 1852-1989 (27min) MP4

Český dokumentární film uvedený ke 100 výročí Odchodu milovaného Mistra, syna Zakladatele Bahá’í víry. (1844-1921)

ʻAbdu’l-Bahá a České země

Tento dokument, vyrobený v České republice, zkoumá dopad Bahá’í učení a návštěv Mistra v Evropě na společnost v Českých zemích a na Slovensku v prvních desetiletích 20. století. S využitím archivních materiálů dokládá, že povědomí o nové víře pocházející z Persie existovalo v Čechách již od roku 1845. Sociální nauky víry, jak je hlásal ‘Abdu’l-Bahá při svých návštěvách evropských měst, mělo hluboký vliv na komunitu českých a slovenských intelektuálů, mírových a lidskoprávních aktivistů, kteří později přispěli k položení základů Bahá´í společenství v Československu ve 20. letech 20. století.
#bahai #film #prague www.praha.bahai.cz

Další informace