Čemu Bahá’í věří?

Vztahy ve společnosti


„Nejvyšší potřebou lidstva je vzájemná spolupráce.“ - "Abdu'l-Bahá


Jednotlivec a společnost

Žijeme v jedinečném období lidských dějin.
Lidstvo si právě prošlo obdobím dětství a blíží se ke své dospělosti.
Potřeba nového způsobu chápání vzájemných vztahů mezi jednotlivcem, společenstvím a institucemi je tak ještě naléhavější.

Je třeba pochopit vzájemnou závislost těchto tří hlavních činitelů v procesu rozvoje civilizace,
opustit stará schémata střetu zájmů, v nichž například instituce slepě vyžadují poslušnost a jednotlivci se hlasitě dožadují svobod, a nahradit je mnohem důmyslnější koncepcí navzájem se doplňujících rolí, které budou tito činitelé hrát při budování lepšího světa.

Všeobecné uznání faktu, že jednotlivec, společnost a instituce jsou hlavní činitelé v procesu budování civilizace s sebou přinese obrovské množství příležitostí ke spokojenému životu jednotlivců a umožní vytvoření takových životních podmínek, ve kterých bude docházet k uvolňování pravých schopností lidského ducha.

„Všichni lidé byli stvořeni, aby nesli kupředu stále se rozvíjející civilizaci.“ — Bahá’u’lláh

Další informace