Vyšlo nové číslo Bahá’í v Praze. V novém čísle naleznete:
Oslava Bahá’í Nového roku - Naw-Rúz a dnů štědrosti Ayyám-i-Há

Před 100 lety ’Abdu’l-Baháovy cesty na Západ - příjezd do Ameriky

Článek Největší Jméno
„Duchovní učitelé přisuzují Bohu 3 000 Jmen: 1 000 znají pouze andělé,1 000 znají pouze proroci, 300 je v Tóře (Starý zákon), 300 je v žalmech Davidových, 300 je v Novém zákoně, a 99 jich je v Koránu. Toto je dohromady 2 999 Jmen. Jedno z Jmen bylo Bohem skryto a je nazýváno Největší Jméno Boží.“ ...

www.praha.bahai.cz

Další informace