Veletrh NGO Market v Národní technické knihovně v Praze nabízí prostor pro neziskové organizace a zajímavý doprovodný program.


Neziskové organizace z nejrůznějších oblastí činnosti se představují na veletrhu neziskovek NGO Market. Největší akce svého druhu u nás nabízí unikátní přehled českých i zahraničních neziskových organizací a přímý kontakt na stáncích s jejich aktivitami i zástupci. Toto setkání je velmi prospěšné pro všechny, kteří se snaží o zlepšení veřejného prostoru u nás a chtějí získat nové kontakty (networking).  Vybudování funkční sítě spolupracovníků má obrovský význam. Bahá’í mezinárodní společenství se o toto snaží více než 150 let. A její síť má už od počátku budování globální vizi. „Nechť vaše vize pojímá celý svět a neomezuje se jen na vás samotné." Za dobu svého budování se za přispění dobrovolníků rozrostla do 218 zemí světa.

 

 


Více o NGO marketu na stránkách Fórum 2000

 

 

Další informace