Dvanáctidenní Festival Rezván, je období, které je slaveno na počest příchodu
Bahá’u’lláha do zahrady Rezván, kde veřejně vyhlásil své Poselství.

www.praha.bahai.cz

Další informace