Tibetský duchovní vůdce v exilu dalajláma přednášel 16. ledna o míru a soucitu a také se zúčastnil modlitebního setkání v Bahá’í Domu uctívání, obecně známém jako Lotosový chrám, v Bahapuru v Novém Dillí. Těchto setkání se zúčastnili studenti ze 14-ti škol indického hlavního města jakož i diplomaté a ředitelé škol.


Dalajláma zaměřil svůj projev hlavně na mládež z publika a kromě mnoha jiných věcí
jí sdělil toto: „Více se zabývejte potřebami druhých, potřebami celého lidstva, a tím docílíte
klidu své mysli. Sobectví vytváří propast mezi námi a ostatními lidmi, což vede k podezřívavosti
a nedůvěře, a to v konečném důsledku vede k osamělosti. Myslete na blaho
druhých a budete šťastní.“
Mluvil také o tom, jak důležitá je velkorysost vůči své osobní duševní pohodě a dodal, že:
„srdečnost a soucit příznivě přispívají k naší fyzické i duševní pohodě, zatímco hněv, nenávist
a strach nikoli. Právě z tohoto důvodu dnes někteří vědci mluví o srdečnosti jako o prostředku
k zajištění toho, aby měl člověk ,zdravého ducha a zdravé tělo‘.“
Dalajláma také řekl, že stávající vzdělávací systém zaměřený na materialistické cíle musí být
vyvážen zvláštním důrazem na vnitřní hodnoty, jako jsou tolerance, odpuštění, láska a soucit.
Dodal, že světskou etiku měl kultivovat způsob, jak prezentovat tyto hodnoty tak, aby pozitivně
oslovovaly každého člověka.
Po této přednášce byly pronášeny hinduistické, muslimské, buddhistické, křesťanské a Bahá’í
modlitby v několika jazycích, včetně angličtiny, hindštiny, arabštiny a sanskrtu.
Bahá’í víru založil Bahá’u’lláh před více než sto lety v Íránu. Bahá’í víra učí o jednotě Boha,
jednotě lidské rodiny a jednotě náboženství.

 

 

 

 

Další informace