V Bahá’í centru v Praze se konal Jednotkový konvent pro Středočeskou a Královéhradeckou oblast 170 B.L. (2014), kde byli zvoleni delegáti za naší oblast pro Národní konvent. Z následné diskuse vzešlo 16 rezolucí, které budeme na Národním konventu prezentovat. www.praha.bahai.cz

Další informace