Pokud jde o Bába - nechť je Mu má duše obětována - vyhlásil Svou Věc v mladém věku, to jest, když dovršil dvacet pět let Svého požehnaného života. Šíité všeobecně uznávají, že nikdy nechodil do školy, ani nezískával znalosti od nějakého učitele, to mohou dosvědčit všichni obyvatelé Šírázu. Nicméně se náhle objevil před lidmi obdařen nejdokonalejší znalostí a učeností. I když byl pouhým obchodníkem, uvedl do rozpaků všechny perské ‘ulamá.1 Sám samojediný, způsobem, který je nade vší představivost, prosadil Věc Boží mezi Peršany, jež jsou proslulí svým náboženským fanatismem. Tato slavná Duše povstala s takovou silou, že otřásla základy náboženství, morálky, podmínek, zvyků a obyčejů Persie, a ustanovila nová pravidla, nové zákony a nové náboženství. I když se Ho vláda, téměř všichni členové duchovenstva a představitelé veřejnosti pokusili zničit a pokořit, On jim bez cizí pomoci odolával a uvedl do pohybu celou Persii. Mnoho ‘ulamá a ostatních lidí s radostí obětovalo své životy za Jeho Víru a pospíchali na planinu mučednictví. Vláda, lid, teologové i významné osobnosti si přáli zhasit Jeho světlo, avšak nepodařilo se jim to. Nakonec vyšel Jeho měsíc. Jeho hvězda se rozzářila. Jeho základy byly pevně ustanoveny. Jeho pramen úsvitu se zalil světlem. Vdechl boží učení neosvícenému zástupu a dosáhl jedinečného vlivu na myšlení, morálku, zvyky a chování Peršanů. Oznámil Svým stoupencům radostné zprávy o zjevení Slunce Bahá 2 a připravil je, aby v Něj uvěřili.
Obdivuhodná znamení a velkolepé výsledky, vliv na názory a myšlení lidí, základy pokroku a zásady úspěchu a blahobytu, které přinesl tento mladý kupec, představují největší důkaz o tom, že byl dokonalým Učitelem.
Každý spravedlivý člověk tomu vždy bez váhání uvěří.
(Odpovědi na některé otázky, kapitola 8)

20.10. Oslava Svatého dne Narození Bába

Další informace