„Bahá’í víra uznává jednotu Boha a Jeho Proroků, zastává zásadu nespoutaného hledání pravdy, odsuzuje všechny formy pověr a předsudků, učí, že hlavním cílem náboženství je prosazovat svornost a soulad, že náboženství musí jít ruku v ruce s vědou a že právě to tvoří jediný a konečný základ mírové, spořádané a pokrokové společnosti. Hlásá zásadu rovných příležitostí, práv a výsad pro obě pohlaví, podporuje povinné školní vzdělávání, odstraňuje extrémy chudoby a bohatství, povznáší práci vykonávanou v duchu služby do postavení bohoslužby, doporučuje přijetí pomocného mezinárodního jazyka a přináší nezbytné instituce pro ustavení a zajištění trvalého a světového míru.“ SHOGHI EFFENDI

 

 

 

Další informace