Vyšlo nové číslo kalendáře Bahá’í v Praze. V novém čísle naleznete:
První věřící ze Západu
Největší Jméno

Před 100 lety ’Abdu’l-Baháovy cesty na Západ - Společenské principy tohoto nového Zjevení.

‘Abdu’l-Baháovy cesty na Západ
Otevřenost, s jakou byl ‘Abdu’l-Bahá(syn Bahá’u’lláha) přijímán na Svých cestách, Mu umožňovala naprosto otevřeně hlásat společenské principy tohoto
nového Zjevení.


Nezávislé hledání pravdy zbaveno pout pověr či tradic;
jednota celého lidského rodu, ústřední princip a základní doktrína Víry;
základní jednota všech náboženství;
odsouzení všech forem předsudků, ať náboženských, rasových,
třídních nebo národnostních;
soulad, který musí existovat mezi náboženstvím a vědou;
rovnoprávnost mužů a žen, dvou křídel, na nichž se může pták
lidstva vznášet;
zavedení povinného vzdělání;
přijetí mezinárodního pomocného jazyka;
odstranění extrémů bohatství a chudoby;
zřízení světového soudního tribunálu, který bude řešit spory mezi národy
povýšení práce konané v duchu služby na roveň uctívání Boha;
oslava spravedlnosti jako hlavní zásady lidské společnosti a náboženství jako záštity
zajišťující ochranu všech národů a států
a ustavení trvalého a celosvětového míru, nejvyššího cíle všeho lidstva

www.praha.bahai.cz

Další informace