Čemu Bahá’í věří?

„Každá stvořená věc v celém vesmíru je pouhými dveřmi vedoucími k Jeho poznání ...“ - Bahá'u'lláh

 

Bůh a Jeho Stvoření

Bahá'í Spisy vysvětlují, že podstata Boha je mimo chápání jakékoliv smrtelné mysli a to přesto, že v každé stvořené věci najdeme projevy Jeho vlastností. Během věků seslal řadu Božích Poslů, známých jako Boží Projevy, aby vychovávali a vedli lidstvo a probudili v celých populacích schopnosti vedoucí k rozvoji civilizace v rozsahu do té doby nevídaném.


Zjevení »

Bůh, Stvořitel vesmíru, je vševědoucí, milující a nejmilosrdnější. Stejně jako slunce svítí na náš svět, tak Boží světlo ozařuje veškeré Stvoření. Prostřednictvím učení Božích projevů - mezi nimiž jsou Abraham, Kršna, Zoroaster, Mojžíš, Buddha, Ježíš Kristus, Mohamed a v nedávné době Báb a Bahá'u'lláh  - byly rozvíjeny duchovní, duševní a morální schopnosti lidstva.

 

Příroda »

Krása, rozmanitost a bohatství světa přírody jsou projevy přídomků Boha, které v  nás vyvolávají hlubokou úctu k přírodě. Lidstvo má schopnost se vymanit ze světa přírody a jako správce rozsáhlých zdrojů planety je zodpovědné za používání pozemských surovin způsobem, který zachovává harmonii a přispívá k rozvoji civilizace.

 

Stále se rozvíjející civilizace »

Lidstvo si prošlo věkem dětství a nyní stojí na prahu období zralosti, které se bude vyznačovat sjednocením lidského pokolení v celosvětové civilizaci. Vznik této civilizace, prosperující jak ve své duchovní, tak hmotné dimenzi, znamená, že obě stránky života - duchovní i materiální se mají rozvíjet  spolu v harmonii.

Další informace