Děkujeme paní profesorce Haně Sodeyfi, že vyprávěla svůj osobní příběh a seznámila obecenstvo s historickými momenty Bahá’í víry, která má u nás více než stoletou tradici. Vzpomněla i persekuce Bahá’í totalitním režimem před rokem 1989 v tehdejším Československu, ale i v dalších zemích. Poděkování patří i všem ostatním diskutujícím v zaplněném sále za jejich cenné příspěvky a v neposlední řadě i docentu Vojtíškovi, který tuto debatu inicioval.

Další informace