Po 239 dnech v Americe se Mistr vydává na svou druhou cestu do Evropy. Londýn,
Paříž, Stuttgart, Budapešť, Vídeň…
www.praha.bahai.cz

 

Další informace