Ó, Bože, veď mě a ochraňuj mě,
rozsviť mě jako lampičku
a učiň ze mně zářící hvězdičku.
Ty jsi Mocný a Silný.


Modlitba Dastam Begir 'Abdu'l-Bahá
orchestr Voices of Bahá
Bahá’í světový kongres v New Yorku

www.praha.bahai.cz

Další informace